Skatterådgivning


 • Fåmansföretagsbeskattning
 • Starta nytt aktiebolag
 • Ombildning & omstruktureringar
 • Deklarationer för företag och privatpersoner
 • Köp och försäljning av företag


Skattesystemet är inte lätt att förstå utan experthjälp.

På VisionLine erbjuder vi kvalificerad rådgivning och skatteplanering inom olika beskattningsområde.

Vi arbetar alltid proaktivt, vi identifierar företagets risker och möjligheter.

Vi erbjuder såväl det vanliga sättet att arbeta, rådgivning per

timme, som olika paketlösningar utformat efter just era behov.


Affärsrådgivning och affärscoaching

 

 • Företagsundersökning
 • Målsättning
 • Gemensam visionsplan - affärsplan
 • Genomförande och utveckling
 • UppföljningVi och ditt företag formulerar tillsammans en VISIONsplan, genom att besvara frågan:   

" -Hur ska ditt företag se ut när det gäller Ekonomi, Marknad och Organisation, för att kunna vara ett självständigt, framgångsrikt och stabilt företag som kan fortsätta växa? "

 

Utifrån det övergripande målet formulerar vi sedan  gemensamt delmål med frågor som:           

" -Vad måste uppnås inom de kommande perioderna för att nå dit? "       

Därmed definieras de processer som krävs för att nå målen. Syftet är att få en målfokuserad utveckling av företaget och en plan för aktiviteterna. Även ett humanistiskt mål, vision och värdegrund, är kritiska framgångsfaktorer som formuleras under företagets utveckling.


Redovisning

 

 

 • Bokföring
 • Kundreskontra, skanning & tolkning
 • Leverantörsreskontra, skanning & tolkning
 • Månads - och periodrapportering
 • Redovisning av skatter & avgifter
 • Löneadministration, kontrolluppgifter
 • Budget
 • Bokslut
 • Årsredovisning, Inkomstdeklarationer bolag & privatVi hjälper mindre och medelstora företag med allt inom ekonomi och redovisning, vi upprättar bokslut, årsredovisningar, skatte- och inkomstdeklarationer. Vi svarar på avancerade redovisnings - och skattefrågor som exempelvis omfattande omstruktureringar eller skattekonstruktioner, ombildning från enskild firma till ett aktiebolag, Vi informerar om nya redovisningsregelverk för bokföring (K2, K3) och skattenyheter. De flesta av företagen vi samarbetar med är fåmansaktiebolag, s.k. "SME-företag" (omsättning 1-70 Mkr samt 1-20 anställda) och använder sig av K2.